K-tje » Hoofdpagina » Welkom!
K-tje: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van K-tje

Het wereld- en mensbeeld van de joods-christelijke cultuur

Dit is een artikel over het wereldbeeld en het mensbeeld van de joods-christelijke cultuur. Hierbij gaat het om de visies van de joods-christelijke cultuur in de Middeleeuwen.

Het Romeinse mens- en Wereldbeeld

In dit artikel komen het Romeinse mens- en wereldbeeld aan bod. Ook wordt ingegaan op hetgeen wat kenmerkend was voor de Romeinen.

Mens- en Wereldbeeld van de Grieken

In dit artikel komt het Griekse wereld- en mensbeeld aan bod en wordt aangegeven wat belangrijk was voor de Grieken.
Donder en Bliksem

Donder en Bliksem

Dit is een artikel over de werking van de donder en de bliksem, over wat men vroeger dacht van de bliksem, een beetje over geleidende stoffen, soorten en maten, de bliksemafleider en wat weetjes.
Schrijf mee!